Przeglądy budowlane Janów Lubelski Przegląd, Powiat Janowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.23-300 Rzezczypospolitej 59 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Janów Lubelski. Przeglądy roczne Janów Lubelski, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Janów Lubelski, ekspertyzy Jerzy Górka sekretariat@powiatjanowski.pl starostwo@powiatjanowski.pl lubelskie 15 8720559

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Janów Lubelski
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Janów Lubelski
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Janów Lubelski
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Janów Lubelski
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Janów Lubelski

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Janów Lubelski
kontrole techniczne budynków Janów Lubelski

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Janów Lubelski Portal Janów Lubelski Miasto Janów Lubelski Przeglądy techniczne Janów Lubelski Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku